ابوالفضل ابوترابی نماینده مردمنجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش قیمت مسکن، خودر...

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردمنجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش قیمت مسکن، خودرو و اقلام دیگر، گفت: دستورات بینتیجه رئیس جمهور در حوزههای مختلف از جمله تنظیم بازار مسکن، خودرو، ارز و لوازم خانگی دلیل گرانی این اقلام است و  با توجه به شرایط به وجود آمده، به نظر میرسد رئیس جمهور دچار اشتباه شده است.

وی افزود:  وقتی روحانی دولت خود را مهمترین و خدومترین دولت در طول تاریخ انقلاب میداند و بیشترین موفقیتها بعد از انقلاب را به دولت خود نسبت میدهد، این یعنی دچار اشتباه جدی شده است؛کافی است رئیس جمهور از مراکز نظرسنجی زیر نظر دولت و نظرسنجیهای دانشگاهی درباره میزان محبوبیت این دولت استعلام کند، روشن میشود که محبوبیت دولت در بین مردم به زیر 10 درصد رسیده است و کمترین محبوبیت در بین مردم و مسئولین در بین دولتهای مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به دولت روحانی است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه با مدیریت کاخنشینی رئیس جمهور نمیتوان کشورداری کرد، گفت: در ماجرای کرونا هم روحانی به شیوه مدیریت کاخ نشینی عمل کرد. با دستوراتی که وی صادر میکند و با شیوهای که برای اداره کشور در بحث کنترل قیمت ارز یا کاهش قیمت خودرو در نظر گرفته است، متاسفانه خسارتهای جبرانناپذیر به کشور وارد میشود.

ابوترابی با تاکید بر اینکه دولت روحانی در 7 سال گذشته بدترین شرایط را برای مردم بوجود آورده است، اظهار داشت: هفت سال فقط به مسکن مهر فحش و ناسزا گفتند در حالیکه هیچ اراده و توانایی برای ایجاد حتی یک واحد مسکونی نداشتند و امروز اجارهنشینان حتی در شهرهای کوچک و کم جمعیت دچار گرفتاری شدهاند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس، تاکید کرد: مشکلات عدیده مردم در بخشهای مختلف از جمله مسکن، معیشت و اشتغال صرفا به دلیل سوء مدیریت رئیس جمهور و هیئت وزیران است. باید روحانی پاسخگوی این همه ناکارآمدی باشد.

انتهای پیام/