براساس اعلام ای‌اف‌سی، پنج فدراسیون عضو که تمایل خود را برای میزبانی از معتبرترین رقابت فوتبالی ملی قاره کهن در سال ۲۰۲۷ ابراز کرده‌اند، عبارتند از: فدراسیون فوتبال هند، فدراسیون فوتبال ایران...

براساس اعلام ای‌اف‌سی، پنج فدراسیون عضو که تمایل خود را برای میزبانی از معتبرترین رقابت فوتبالی ملی قاره کهن در سال ۲۰۲۷ ابراز کرده‌اند، عبارتند از: فدراسیون فوتبال هند، فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال قطر، فدراسیون فوتبال عربستان و فدراسوین فوتبال ازبکستان.

ای‌اف‌سی هم اکنون کار خود را با پیشنهاد دهندگان به منظور ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز منطبق با فرآیند پیشنهاددهی آغاز و متعاقب آن میزبان نوزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا را در سال ۲۰۲۱ اعلام خواهد کرد.

«شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه» رییس ای‌اف‌سی نیز با تشکر از پنج فدراسیون مذکور برای حمایت از میزبانی از این تورنمنت، بلندپروازی آنان را به عنوان گواهی بر جایگاه همواره در حال شکوفایی جام ملت‌های آسیا مورد تحسین قرار داد.