پویش مهر ماندگار حرکتی اسلامی، ملی وانسانی است 

 آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد حوزه، نویسنده ومحقق اسلامی گفت: این پویش حرکتی اسلامی، ملی وانسانی است که در این شرایط سخت صورت گرفته و نگاه ویژه ای به مسئله کمک رسانی دارد. 

وی افزود: از نگاه اسلامی بسیاری از  ادله دینی، آیات قرآن و روایات در ارتباط با  موضوع کمک رسانی وجود دارد، قرآن می فرماید آنچه شما انسان ها بدست می آورید بخشش کنید چون حق محرومان است این تکلیفی بر دوش انسان است. 

اين محقق در ادامه تاکید کرد: اگر  موضوع کمک رسانی را از نگاه ملی وکشوری بررسی کنیم می بینیم ما مردمی هستیم که در این باره تاریخ خوبی داریم گرچه بعضی اوقات لغزش هایی هم بوده اما به هر حال در لحظات احتیاج مخصوصا در این روزهای سخت کرونایی  به فکر همنوع خود بوده ایم.

  آیت الله ابوالقاسم علیدوست در پایان گفت:از نگاه انسانی هم می توان گفت پویش مهم ومحشوری است
چون فارغ از هر چیز قلب مشترک یک ملت در آن می تپد.