به گزارش روز شنبه دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران اظهار داشت: پس‌از سال‌ها انتظار، با دستور رییس سازمان برنامه و بودجه انتزاع دفتر بخشی دانشگاه فنی و حرفه ای از آم...

به گزارش روز شنبه دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران اظهار داشت: پس‌از سال‌ها انتظار، با دستور رییس سازمان برنامه و بودجه انتزاع دفتر بخشی دانشگاه فنی و حرفه ای از آموزش های عمومی سازمان برنامه و بودجه و الحاق آن به دفتر بخشی آموزش عالی و همچنین تخصیص‌های بودجه ای مشابه با سایر دانشگاه‌ها در راستای حمایت از دانشگاه فنی و حرفه‌ای ابلاغ شد.

وی افزود: اگر امروز اشکالاتی به نظام آموزش عالی کشور وارد است جز این نیست که در سال های اخیر مسیر روشنی برای دانشجویان مشخص نشده و دانشجویان و خانواده ها به صرف علاقه به آموزش و ساختارهای آموزشی جذب دانشگاه ها شده اند.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: طبیعی است طبق رویکرد بیان شده و این مدل ساماندهی آموزش عالی، با انبوه متقاضیان برای کنکور و تعداد زیاد فارغ التحصیلان بیکار مواجه می شویم، چرا که در این صورت فقط ارتباط کمی بین اشتغال و آموزش شکل گرفته است.

لزوم تبدیل شدن آموزش های فنی و حرفه ای به گفتمان همگانی

صالحی عمران با بیان اینکه توجه به آموزش های فنی و حرفه ای باید به یک گفتمان همگانی و ملی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: هر فردی در آینده به یک شغل نیاز دارد و مسیر دستیابی به شغل داشتن، مهارت و آموزش های مهارتی است.

وی ادامه داد:  این نوع آموزش ها به دلیل وجود کارگاه ها، آزمایشگاه ها و لزوم تأمین مواد مصرفی  گران قیمت، ساز و کارهای مختص به خود و سرمایه گذاری های متناسب را طلب کرده و آموزش های فنی و حرفه ای پر هزینه است.

 رییس دانشگاه فنی و حرفه ای تصریح کرد: آموزش های مهارتی نقش مهمی در دسترسی فارغ التحصیلان به اشتغال و درآمد پایدار دارد و تجربیات بین المللی هم نشان داده اگر بخواهیم در یک موضوع نتیجه مناسبی دریافت کنیم بایستی سرمایه گذاری متناسب با آن را انجام دهیم و با عنایت به اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای فرصت تکمیل مهارت ها را برای جوانان فراهم می کند و قطعاً در بازار کار هم تأثیر بسزایی دارد بنابراین باید توجه ویژه ای از سوی دولت برای تحقق اهداف آن صورت پذیرد.

صالحی عمران یادآور شد: در سال های اخیر شاخص ها و الزامات هزینه ای دانشگاه فنی و حرفه ای با توجه به انبوه مجموعه های کارگاهی و آزمایشگاهی به درستی سنجیده نشده بود و در مقایسه جداول بودجه ای این دانشگاه را با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی درمی یابیم که بسیار پایین بوده و مطلوب نیست و این نشان دهنده آن است که مبانی درستی برای محاسبه هزینه های لازم برای آموزش های فنی و حرفه ای صورت نگرفته است.

وی همچنین اظهار داشت: دفتر بودجه ای دانشگاه فنی و حرفه ای بعد از انتزاع از آموزش و پرورش کماکان در دفتر بخشی آموزش های عمومی سازمان برنامه و بودجه قرار داشت و مبانی محاسباتی و تنظیم بودجه این دانشگاه بر مبنای دانش آموزی محاسبه می شد، لذا این موضوع با رییس سازمان برنامه و بودجه طرح مسئاله شد و کارگروه های مشترکی برای ساماندهی این امر در طرفین شکل گرفت.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: با الحاق دانشگاه فنی و حرفه ای به دفتر بخشی آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه، شاخص های تنظیم هزینه ای آن از جمله سرانه یارانه غذایی و تغذیه دانشجویی، رفاهی، ورزشی با دفتر قبلی متفاوت بوده و با مبانی جدید سنجیده می شود.

صالحی عمران تصریح کرد: جوانان را باید تشویق کنیم در دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل شده و مهارت و حرفه های مورد نیاز برای ورود به مشاغل را پیدا کنند و از این طریق نیاز توسعه ای کشور هموار تر شود.

وی همچنین گفت: اگر سرمایه گذاری مطلوبی بر آموزش های عالی فنی و حرفه ای صورت پذیرد، آموزش های کیفی را به همراه خواهد داشت و آموزش های کیفی مهارتی منجر به اشتغال می شود و وقتی مهارتی به طور دقیق به افراد منتقل شود راه ورود به بازار کار را تسریع می کند.