این آموزش ها در مدارس و دارالقرآن های وابسته به آموزش و پرورش استان البرز در قالب آموزش های گروهی به مدت ۱۰ جلسه آغاز شده است.حافظ بین المللی قرآن کریم در همایش آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم...

این آموزش ها در مدارس و دارالقرآن های وابسته به آموزش و پرورش استان البرز در قالب آموزش های گروهی به مدت ۱۰ جلسه آغاز شده است.
حافظ بین المللی قرآن کریم در همایش آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم که روز دوشنبه در دبیرستان پایش علوم آموزش و پرورش ناحیه یک کرج برگزارشد،گفت: آموختن قرآن به ویژه حفظ قرآن بسیار ساده است اما نیاز به آموختن تکنیک های ویژهای دارد.
 علی رجبی اظهارداشت: در ابتدا باید فضای خانه برای این حرکت بزرگ آماده کرد که در این میان والدین نقش موثری دارند.
وی با اشاره به اینکه فضای خانه باید فضایی مانوس با قرآن باشد، خاطرنشان کرد: مربیان تربیتی و معلمان هم در مدارس با ایجاد انگیزه و تشویق می توانند در این حرکت مهم قرآنی نقش آفرینی کنند.
رجبی بیان داشت: موضوع حفظ قرآن کریم درکشورما به نسبت بسیاری از ممالک اسلامی نوپاست اما در این سال ها اقدامات خوبی برای هدایت گروه های مختلف سنی به خصوص کودکان به سوی حفظ قرآن کریم انجام شده است.

این مدرس قرآنی ادامه داد: گذراندن دوره های مقدمات ،حافظه ای قوی و متمرکز می تواند در فراگیری تخصصی قرآن نقش ماندگار داشته باشد.
وی در ادامه به ساختار حفظ قرآن حرفه ای اشاره و استفاده ازروش حفظ آسان ، کاربردی و ماندگار ، پشتکار ، نظم ، دقت، تقویت ، تمرکز ، توجه به مفاهیم ، انتخاب حریف تمرینی خوب ، امید و انگیزه را در آموختن و حفظ تخصصی قرآن ضروری دانست.

رجبی تاکید کرد: حضور فعال دانش آموزان در کلاس ها و برنامه های قرآنی به خصوص کسب مقام های قرآنی از سوی دانش آموزان در مسابقات کشوری نشان از استعداد آیند ه سازان ایران اسلامی در حوزه علوم قرآنی دارد که این مهم را باید تقویت کرد.

استان البرز ۵۰۰ هزاردانش آموز دارد.