مسئول واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لارستان با تاکید بر جایگاه پنجم این شهرستان در تولید محصول خرمای استان فارس گفت: برداشت این محصول از نیمه مرداد ماه به صورت دمباز و رطب آغاز و تا اواخر آبان ماه آینده ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی لارستان ، مجتبی ضیافت  تصریح کرد: پیش بینی می شود بیش از پانزده هزار تن محصول خرما از نخلستان های لارستان برداشت شود.
او با بیان اینکه سطح نخلستان های  این شهرستان 2700 هکتار است ، افزود : عمده باغ های نخل لارستان در بخشهای مرکزی و صحرای باغ واقع شده اند . 
به گفته وی؛ حدود سی رقم خرما در لارستان وجود دارد و ارقام شاهانی ، قصب و خاصویی به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت را دارند که در سالهای اخیر سطح کشت ارقام تجاری از جمله پیارم و مجول در حال افزایش است