مدت زمان لازم برای شروع کسب‌وکار در ایران، ۶۹ روز کاهش یافت و به ۳روز رسید. به این ترتیب هر کسی می‌تواند به سادگی برای کسب‌وکار خود مجوز دریافت کند. این یکی از خبرهایی بود که روزنامه‌های امرو...

مدت زمان لازم برای شروع کسب‌وکار در ایران، ۶۹ روز کاهش یافت و به ۳روز رسید. به این ترتیب هر کسی می‌تواند به سادگی برای کسب‌وکار خود مجوز دریافت کند. این یکی از خبرهایی بود که روزنامه‌های امروز به آن پرداخته‌اند. اما مهم‌ترین سوژه، بحرانی است که در این روزها دامان آمریکا را گرفته‌است.