«حسام‌الدین آشنا» در این پیام توییتری تاکید کرد که برخی علیرغم ادعای ولایت مداری بدون آنکه به ابعاد و جوانب مسأله احاطه و اشراف داشته ‌باشند، نظر خود را بر تصمیمات ستاد ارجح می‌دانند.

«حسام‌الدین آشنا» در این پیام توییتری تاکید کرد که برخی علیرغم ادعای ولایت مداری بدون آنکه به ابعاد و جوانب مسأله احاطه و اشراف داشته ‌باشند، نظر خود را بر تصمیمات ستاد ارجح می‌دانند.