سمنان- ایرنا- تصاویر بقعه امامزاده سید زین الدین(ع) از نوادگان امام سجاد(ع) را نمایش می دهد. بنای این بقعه مربوط به دوره قاجار است. آستان امامزاده سید...

سمنان- ایرنا- تصاویر بقعه امامزاده سید زین الدین(ع) از نوادگان امام سجاد(ع) را نمایش می دهد. بنای این بقعه مربوط به دوره قاجار است. آستان امامزاده سید زین الدین(ع) در ۲۰۰ متری شمال شرقی امامزاده اشرف (ع)، خیابان امام حسین (ع)، زاوغان در محله چهل دستگاه شهر سمنان واقع شده است.(عکاس:علی اکبر بندری)