[unable to retrieve full-text content]تهران- ایرنا- در یادداشت روزنامه ایران آمده است: ۲۶ مـــــراد ســالــــروز ورود اولین گــــروه از آزادگــان سرافراز به میهن اســـــلامی در سال ۱۳۶۹ است که برخی از آنها بیش از ۸ سال در زندان‌های مخوف حزب بعث به سربردند تا با رسیدن به مقام «قرب» و قبولی در آزمون ا...

[unable to retrieve full-text content]تهران- ایرنا- در یادداشت روزنامه ایران آمده است: ۲۶ مـــــراد ســالــــروز ورود اولین گــــروه از آزادگــان سرافراز به میهن اســـــلامی در سال ۱۳۶۹ است که برخی از آنها بیش از ۸ سال در زندان‌های مخوف حزب بعث به سربردند تا با رسیدن به مقام «قرب» و قبولی در آزمون الهی ویژه «صابران» قدم به‌خاک جمهوری اسلامی نهادند.