پویش مهر ماندگار به مردم مناطق محروم می گوید مسئولان آنها را فراموش نکرده اند  

آرین غلامی قهرمان شطرنج گفت: مطمئنا این پویش اقدام خوب و پسندیده ای است که در این روزها جریان دارد، امیدوارم  ورزشکارانی که در قلب مردم جا باز کرده اند در این کارهای خیر پیش قدم باشند. 

وی افزود: مسئولان هم می توانند با دعوت از ورزشکاران در این پویش ها ما را در این کار خیر سهیم کنند تا بلکه شاهد جریانات خوبی در این راه باشیم. 


اين قهرمان شطرنج در ادامه گفت: به نظر من این پویش این مفهوم را به مردم مناطق محروم می رساند که مسئولان آنها را فراموش نکرده اند، امیدوار باشند تا به امید خدا مشکلشان حل شود.