دکتر محمدمهدی گویا روز چهارشنبه در حاشیه نشست ستاد استانی مقابله با کرونای آذربایجان شرقی در گفت و گو با ایرنا افزود: در آذربایجان شرقی تشخیص ابتلا به کرونا به صورت سرپایی ۵ برابر بستری ها بوده و به عبارت دیگر قبل از اینکه وضعیت مبتلایان بدتر شود، بیماری آنان تشخیص داده شده است. وی ادامه...

دکتر محمدمهدی گویا روز چهارشنبه در حاشیه نشست ستاد استانی مقابله با کرونای آذربایجان شرقی در گفت و گو با ایرنا افزود: در آذربایجان شرقی تشخیص ابتلا به کرونا به صورت سرپایی ۵ برابر بستری ها بوده و به عبارت دیگر قبل از اینکه وضعیت مبتلایان بدتر شود، بیماری آنان تشخیص داده شده است.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی چهار مرحله سیاست سرکوب در مواجهه با کرونا را با قوت جلو رفته، اما اکنون افزایش آمار داریم و تعداد مبتلایان به کرونا در آن بیشتر شده است.

وی تاکید کرد: اگر اکنون گلوگاه های انتشار ویروس کرونا را در آذربایجان شرقی سخت نگیریم، ممکن است وصع بدتر شود.

گویا اظهار کرد: باید یک همبستگی بین سازمان های مسوول در ستاد استانی مقابلهبا کرونا از یک سو و با مردم از سوی دیکر انحام گیرد.

وی افزود:باید مردم را برای استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بیرون نیامدن از منزل در موارد غیرضروری اقناع کرد. 

وی اضافه کرد: تحقق این موارد نیز نیازمند مداخله جدی و اطلاع رسانی وسیع تر برای کنترل بیماری لازم است.

ویگفت: در همه گیری کرونا در دنیا سه سیاست اتخاذ شد؛ کشورهای کوچک با امکانات خوب مانند سنگاپور و تایوان، سیاست مهار را در پیش گرفتند و با یک سری اقدامات خیلی سختگیرانه، امکانات خوبی در اختیار مردم گذاشتند تا مردم تامین مالی شوند و در خانه بمانند تا بیماری در یک جایی به تله بیافتد. 

رییس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت افزود: سیاست دوم در مواجهه با همه گیری کرونا در جهان، سرکوب است که در آن تلاش می شود تعادلی بین وضعیت اقتصادی و بهداشتی ایجاد شود؛ بدین معنا که دولت ها در عین تلاش برای تامین بهداشت و سلامت مردم، تصمیماتی اتخاذ می کنند که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار و معاش مردم نیز فلج نشود؛ اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان از این سیاست در مقابله و مدیریت کرونا استفاده کردند.

وی ادامه داد: سیاست سوم، تخریب است که بر اساس آن دولت ها تنها به انجام اقدامات ساده بهداشتی و آموزشی بسنده می کنند تا ک ایمنی جمعی اتفاق بیفتد.

وی تشریح کرد: سیاست ایران نیز در مواجهه با کرونا و مدیریت آن از نوع سرکوب است که چهار اصل بیماریابی فعال، شناسایی بیماران و اطرافیان، فاصله گذاری اجتماعی و بازگشایی تدریجی مراکز اقتصادی با اطلاع رسانی مداوم به مردم را شامل می شود .