دوستان توجه داشته باشید🌨اوج بارندگی‌ها از عصر و غروب به بعد شروع میشود و امشب الی فرداشب دوشنبه شدت بارش‌هاست.🌨مبادا بارش‌های پراکنده‌ی صبح و ظهر امروز شما را فریب بدهد. 

 دوستان توجه داشته باشید
🌨اوج بارندگی‌ها از عصر و غروب به بعد شروع میشود و امشب الی فرداشب دوشنبه شدت بارش‌هاست.

🌨مبادا بارش‌های پراکنده‌ی صبح و ظهر امروز شما را فریب بدهد.

سد مروک

بیشتر بدانید : سر ریز شدن سد مروک+فیلم

رانش زمین در دورود
 

 

هم استانیهای عزیز بر اساس تحلیل سینوپتیکی بارش های صبح و ظهر امروز تنها موج کوتاهی از سامانه اصلی بوده لذا توجه داشته باشید که اوج بارندگیها از عصر و غروب به بعد شروع میشود و امشب و فردا دوشنبه شدت بارشهاست.

مبادا بارشهای پراکنده ی صبح و ظهرامروز شما رو فریب بدهد و هشدارها را ساده بگیرید.

سیل دورود

برای  اطلاع از آخرین اخبار سیل به کانال تلگرام ما مراجعه کنید.