به گزارش خبرگزاری شینهوا، این ماهواره که پنجاه و پنجمین ماهواره از خانواده ماهواره های بیدو محسوب می شود، روز بیست و سوم ژوئن به فضا پرتاب شد. این ماهواره بعد از حدود هشت روز پرواز، با موفقیت...

به گزارش خبرگزاری شینهوا، این ماهواره که پنجاه و پنجمین ماهواره از خانواده ماهواره های بیدو محسوب می شود، روز بیست و سوم ژوئن به فضا پرتاب شد. این ماهواره بعد از حدود هشت روز پرواز، با موفقیت وارد مدار نهایی خود شده است که در فاصله ۳۶ هزار کیلومتری بالای سطح زمین قرار دارد. 

مرکز کنترل ماهواره شیان در چین اعلام کرد که محموله های این ماهواره روشن شده اند و به طور عادی در مدار کار می کند. این مرکز که دارای ایستگاه های متعددی در سراسر چین است، با کنترل شبانه روزی ماهواره یادشده، آن را ردیابی کرده و محاسبات مرتبط با مدار را انجام می دهد.

مرکز کنترل ماهواره شیان هفته آینده نیز آزمایشاتی را روی سکوی این ماهواره و سیستم پیوند میان ماهواره‌ای آن انجام می دهد. سپس این ماهواره پس از تکمیل این آزمایش‌های جامع به سیستم BDS-۳ متصل می شود و خدمات ارائه می دهد.

سیستم BDS-۳ از دسامبر ۲۰۱۸ شروع به ارائه خدمات اولیه ناوبری به کشورها و مناطق جهان کرده است. بیدو یکی از چهار سیستم ناوبری ماهواره ای جهانی است. سیستم «جی.پی.اس »آمریکا، سیستم «گالیله» اروپا و «گلوناس» روسیه سه سامانه دیگر ناوبری ماهواره‌ها در جهان هستند.