به گزارش جمعه ایرنا به نقل از اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با اعضای خانواده چهار نفری که درمیان شع...

به گزارش جمعه ایرنا به نقل از اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ابراهیم قنبری بیان کرد: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با اعضای خانواده چهار نفری که درمیان شعله های آتش و دود غلیظ گرفتار شده بودند، مواجه شدند.
وی افزود: یگ گروه از آتش نشانان با تجهیز خود به دستگاه تنفسی وارد منزل مسکونی شدند و اعضای خانواده چهار نفره را که دچار مصدومیت شده بودند از میان دود و شعله‌های آتش خارج کردند و همزمان گروه دیگر آتش نشانان با ایمن سازی محل و تجهیزات خاموش کننده آتش سوزی را مهار و از پیشروی آن جلوگیری کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با اشاره به اینکه مصدومان به اورژانس تحویل داده شدند، گفت: علت آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان، اتصال برق جعبه تقسیم گزارش شده است.