شهاب محمودی شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به علت شکستگی خط اصلی آب آشامیدنی در ورودی شهر پلدختر در اثر برخورد بیل مکانیکی یکی از شرکت ها خدمات رسان، آب این مناطق قطع شده است...

شهاب محمودی شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به علت شکستگی خط اصلی آب آشامیدنی در ورودی شهر پلدختر در اثر برخورد بیل مکانیکی یکی از شرکت ها خدمات رسان، آب این مناطق قطع شده است.

وی افزود: گروه اتفاقات شرکت آب و فاضلاب شهری بلافاصله با حضور در محل در تلاش برای یافتن محل شکستگی و رفع مشکل هستند.

به گزارش ایرنا قطع ناگهانی اب شرب در برخی مناطق ساکنان ان را با مشکل مواجه کرده است.

  ۷۲۷۲/۷۲۷۳