خرم‌آباد - ایرنا - تصاویر مربوط به افتتاح سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان و همچنین آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان است.

خرم‌آباد - ایرنا - تصاویر مربوط به افتتاح سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان و همچنین آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان است.