فناوری انقلابی هوش مصنوعی در سوپاپ‌های برقی چگونه عمل می‌کند؟08 اردیبهشت 1399

فناوری و تکنولوژی

فناوری انقلابی هوش مصنوعی در سوپاپ‌های برقی چگونه عمل می‌کند؟08 اردیبهشت 1399
منبع : zoomit

فناوری انقلابی هوش مصنوعی در سوپاپ‌های برقی چگونه عمل می‌کند؟

ویدئو تبلیغاتی جدید اپل درباره آیپد پرو 2020 و صفحه ‌کلید Magic Keyboard08 اردیبهشت 1399
منبع : zoomit

ویدئو تبلیغاتی جدید اپل درباره آیپد پرو 2020 و صفحه ‌کلید Magic Keyboard

بیوگرافی جون آلمیدا، ویروس‌شناس اسکاتلندی کاشف اولین ویروس کرونا08 اردیبهشت 1399
منبع : zoomit

بیوگرافی جون آلمیدا، ویروس‌شناس اسکاتلندی کاشف اولین ویروس کرونا

نسخه آزمایشی استارشیپ سرانجام تست کرایوژنیک‌ را با موفقیت به‌پایان رساند08 اردیبهشت 1399
منبع : zoomit

نسخه آزمایشی استارشیپ سرانجام تست کرایوژنیک‌ را با موفقیت به‌پایان رساند

کارشناسی خودرو در خودرو ۴۵ چگونه انجام می‌شود؟08 اردیبهشت 1399
منبع : zoomit

کارشناسی خودرو در خودرو ۴۵ چگونه انجام می‌شود؟

فناوری انقلابی هوش مصنوعی در سوپاپ‌های برقی چگونه عمل می‌کند؟08 اردیبهشت 1399
منبع : zoomit

فناوری انقلابی هوش مصنوعی در سوپاپ‌های برقی چگونه عمل می‌کند؟

ویدئو تبلیغاتی جدید اپل درباره آیپد پرو 2020 و صفحه ‌کلید Magic Keyboard08 اردیبهشت 1399
منبع : zoomit

ویدئو تبلیغاتی جدید اپل درباره آیپد پرو 2020 و صفحه ‌کلید Magic Keyboard

کارشناسی خودرو در خودرو ۴۵ چگونه انجام می‌شود؟08 اردیبهشت 1399
منبع : zoomit

کارشناسی خودرو در خودرو ۴۵ چگونه انجام می‌شود؟

بیوگرافی جون آلمیدا، ویروس‌شناس اسکاتلندی کاشف اولین ویروس کرونا08 اردیبهشت 1399
منبع : zoomit

بیوگرافی جون آلمیدا، ویروس‌شناس اسکاتلندی کاشف اولین ویروس کرونا

نسخه آزمایشی استارشیپ سرانجام تست کرایوژنیک‌ را با موفقیت به‌پایان رساند08 اردیبهشت 1399
منبع : zoomit

نسخه آزمایشی استارشیپ سرانجام تست کرایوژنیک‌ را با موفقیت به‌پایان رساند

وب پن تست
نونگار پردازش