مردم و مسئولان ایلام سهمیه بندی بنزین را به درستی مدیریت کردند29 آبان 1398

منبع :ایرنا
مردم و مسئولان ایلام سهمیه بندی بنزین را به درستی مدیریت کردند

قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری استان ایلام با محوریت سهمیه بندی بنزین اظهار داشت: همدلی و همگرایی بین مردم، مسئولان، ائمه جمعه، دستگاه های نظامی، انتظامی، قضایی، امنیت...

فرهنگی

روزنامه های یکشنبه 14مهر9814 مهر 1398
منبع :

روزنامه های یکشنبه 14مهر98

روزنامه های یکشنبه 14مهر98 در سایت خبری حاشیه

روزنامه های دوشنبه 8 مهر9807 مهر 1398
منبع :

روزنامه های دوشنبه 8 مهر98

روزنامه های دوشنبه 8 مهر98 در سایت خبری درحاشیه

روزنامه های پنجشنبه 17 مرداد9816 مرداد 1398
منبع :

روزنامه های پنجشنبه 17 مرداد98

روزنامه های پنجشنبه 17 مرداد98 در پایگاه خبری در حاشیه

روزنامه های سه شنبه 15 مرداد 9814 مرداد 1398
منبع :

روزنامه های سه شنبه 15 مرداد 98

روزنامه های سه شنبه 15 مرداد 98 در پایگاه خبری در حاشیه

روزنامه های دوشنبه 14 مرداد 9814 مرداد 1398
منبع :

روزنامه های دوشنبه 14 مرداد 98

روزنامه های دوشنبه 14 مرداد 98 در پایگاه خبری در حاشیه

روزنامه های یکشنبه 13 مرداد9812 مرداد 1398
منبع :

روزنامه های یکشنبه 13 مرداد98

روزنامه های یکشنبه 13 مرداد98 در پایگاه خبری درحاشیه

روزنامه های شنبه 12 مرداد 9812 مرداد 1398
منبع :

روزنامه های شنبه 12 مرداد 98

روزنامه های شنبه 12 مرداد در پایگاه خبری در حاشیه

روزنامه های پنجشنبه 10 مرداد 9809 مرداد 1398
منبع :

روزنامه های پنجشنبه 10 مرداد 98

روزنامه های پنجشنبه 10 مرداد 98 در پایگاه خبری در حاشیه

روزنامه های چهار شنبه 9 مرداد 9808 مرداد 1398
منبع :

روزنامه های چهار شنبه 9 مرداد 98

روزنامه های چهار شنبه 9 مرداد 98 در پایگاه خبری در حاشیه

روزنامه های سه شنبه 8 مرداد 9807 مرداد 1398
منبع :

روزنامه های سه شنبه 8 مرداد 98

روزنامه های سه شنبه 8 مرداد 98  در پایگاه خبری در حاشیه

وب پن تست