درباره در حاشیه

مشی رسانه‌‌ای درحاشیه ،  خبری - اطلاع رسانی  خواهد بود . این مجموعه خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند ودر انجام وظیفه انسانی ، اخلاقی و رسالت خبر رسانی خود در چارچوب رعایت کامل قوانین و مقررات تلاش دارد آخرین اخبار و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت بهنگام در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.